hopeless✈wanderer

May 31, 2014

street style : 2

Once again I went photographing for SOD. My goal was ten street style photo's and I ended up with eleven. I'm really beginning to like shooting street-style, it's opened up a whole new side of me which I didn't even knew existed. Walking down the crowded streets of Copenhagen, surrounded by strangers you sometimes tend to forget that each person passing by is an actual human being, you forget the individual and you only see a mass, a never ending crowd passing by you. But when protected by the comforting shelter of my camera lens, I'm forced to observe, especially when looking for people to shoot street-style photographs of. Observe the details, the backgrounds and the people, strangers becomes something more than just simple strangers and the unspoken barrier of silence and awkwardness is broken. I love it!

Dansk
Endnu engang var jeg ude og fotografere for SOD. Mit mål var ti street style billeder og jeg endte med elleve. Jeg er virkelig begyndt at kunne lide at skyde street-style, det har åbnet for en helt ny side af mig, som jeg ikke engang vidste eksisterede. Når man, omringet af fremmede, går ned af de fyldte og travle gader i København, har man nogle gange en tendens til at glemme, at hver person man passerer faktiske er et rigtigt menneske, et enkelt individ, en personlighed. Man glemmer den enkelte person og man ser kun massen, en menneskemængde som forevigt passerer forbi dig. Men når jeg er beskyttet af trygheden af mit kamera, bliver jeg tvunget til at observere, især når jeg leder efter street-style motiver. Observere detaljer, baggrunde og mennesker, fremmede bliver noget mere end blot simple fremmede og den ellers usagte barriere af stilhed og akavethed brydes. Jeg elsker det!

May 30, 2014

list one ☀ seventeen things

 
My first list out many. I love lists and I want to make a list each week telling you all a bit more about me.

1// I’m a 17 year old photography junkie and I like to document my life, as it passes by. 2// I like eyes. 3// Like everyone else around here, I love tea. Especially when the mornings are colder, and the days shorter. 4// I cry a lot. 5// I laugh a lot. 6// Supeya, was the name of my rabbit, who recently passed away. 7// The fresh air and a fleeting thought of total freedom, makes my heart pump harder and the blood in my veins rush faster. It awakens my wanderlust. 8// I’m easy to distract. 9// I’m a true daydreamer. 10// I love my boyfriend, m♥ 11// I love nature, especially mountains and other places where the air is fresh and crisp. 12// Rain is beautiful, I think. 13// I’m from Denmark and I absolutely adore Copenhagen. 14// Reading books and poems is like water to me. 15// I wish I had more time. 16// Tender kisses and stargazing is my favorite way to spend time. 17// I want to travel the world with nothing more than my camera around the neck, some books and a wonderful person.

Dansk

Min første liste ud mange mange. Jeg elsker lister og jeg vil hver uge lave en liste, som fortæller jer alle lidt mere om mig.

1// Jeg er en 17 årig foto-junkie og jeg kan lide at dokumentere mit liv, som det passerer forbi. 2// Jeg synes at øjne er noget af det smukkeste på et menneske. 3// Ligesom alle andre, elsker jeg te. Især når morgenerne er kolde, og dagene kortere. 4// jeg græder meget . 5// Jeg griner meget . 6// Supeya, var navnet på min kanin, som for nylig blev aflivet. 7// Den friske luft og en flygtig tanke om total frihed, får mit hjerte til at pumpe hårdere og blodet i mine årer til at flyde hurtigere. Det vækker min rejselyst. 8// Jeg er nem at distrahere . 9// Jeg er en dagdrømmer. 10// Jeg elsker min kæreste, m ♥ 11// Jeg elsker naturen, især bjerge og andre steder hvor luften er frisk og sprød . 12// Regn er smukt, synes jeg. 13// Jeg er fra Danmark, og jeg er helt vild med København. 14// dét at læse bøger og digte er som vand for mig. 15// Jeg ville ønske jeg havde mere tid . 16// Ømme kys og stjernekiggeri er min foretrukne måde at tilbringe min tid på. 17// Jeg drømmer om, at rejse jorden rundt, med intet andet end mit kamera om halsen, nogle bøger og en vidunderlig person ved min side.

May 27, 2014

opportunities
Birds floating elegantly through the air. The world breathing in front of me. People laughing on the street and busy cars passing by. The world consists of a sea of opportunities and sometimes it strikes me, how many times we have to chose between these opportunities - how many times we have to know our priorities. Sometimes I feel like drowning in this big sea, nothing to hold on to but your own fragile gut feeling, and other times I feel like the sea isn't moving at all, no waves to push you forward so you have to swim for yourself. Lately I've been trying to seek out these opportunities myself, and I feel great! The world consists of a sea of opportunities, and I'm going to swim the best I've learned - I don't want to wake up one day, dwelling on the bottom waiting for opportunities that never were, and realize that I just gave up.

Dansk
Fugle som elegant flyver gennem den tynde luft. Verden trækker vejret foran mig. Mennesker som letsindigt griner på gaden og biler som travlt kører forbi. Verden består af et hav af muligheder, og nogle gange slår det mig, hvor ofte vi bliver nødt til at vælge mellem mulighederne - hvor tit vi bliver nødt til at kende vores prioriteringer. Nogle gange føler jeg, at jeg er ved at drukne i dette store hav, intet andet at holde fast i, end min egen skrøbelige mavefornemmelse, og andre gange føler jeg at havet slet ikke bevæger sig, ingen bølger til at skubbe dig frem, så du bliver nødt til at svømme selv. Her på det seneste har jeg prøvet at opsøge de her muligheder selv, og jeg har det fantastisk! Verden består af et hav af muligheder, og jeg har tænkt mig at svømme det bedste jeg har lært - Jeg vil ikke vågne op en dag; dvælende på bunden, ventende på muligheder som aldrig fandt sted, og indse, at jeg bare gav op.

May 25, 2014

wild heart


These are the last pictures from my photoshoot with Caroline. I spent my saturday with m, eating brunch and going for long walks around the busy streets of Copenhagen. I've got a lot of great shots in mind for next week life seem so wonderfully giving lately, hope you guys are having a nice weekend!

Dansk
Dette er de sidste billeder fra mit photoshoot med Caroline. Jeg brugte min lørdag på at spise brunch og gå lange ture i Københavns travle gader med m. Jeg har mange fede 'shots' i tankerne til næste uge, livet er så vidunderligt givende fortiden. Håber i har en dejlig weekend!

May 22, 2014

process


Finally, the photos from my arts project. I've named this series "Process" since it's supposed to portray the process of growing with your self; growing out of being insecure and ashamed about yourself and becoming comftble with your body and who you are. White roses symbolizes death and purity, the process of leaving your mind and living in the moment, the death of insecurity and the pureness of being a full person.

Dansk
Endelig, mine billeder fra mit billedekunst-projekt. Jeg har valgt at kalde serien "Process" da den er ment til at skildre  processen af at vokse med sig selv; vokse ud af at være usikker og skamfuld omkring sig selv, og blive tilfreds med sig selv og sin krop. Hvide roser symbolisere død og renhed, det er processen der sker, når man forlader de flyvske og dårlige tanker og begynder at leve i momentet, døden af usikkerhed og renheden af at være end hel og fuld person. 

May 21, 2014

tender
I went shooting with Caroline yesterday. We took the train to Nordhavn - which I've discovered is one of my favorite places to go when I don't really have a specific location in mind - and wandered a bit around to find the right setting. It's wonderful that I got so many amazing friends wanting to help me out with my photograph. We had so much fun discovering the trashy corners and graffiti-filled walls of Nordhavn while we both climbed above rusty fences to get just the right shot. Caroline is such a heartwarming happy-go-lucky person, I'm never bored, when spending time with her!

I've finished my arts project, and I'm planning to show you the result tomorrow, I've also got one more series of wonderful pictures of Caroline which I'm also really looking forward to share with you!

Dansk
Jeg tog nogle billeder med Caroline i går. Vi tog toget til Nordhavn - som jeg forresten har opdaget er en af ​​mine yndlings tilflugtssteder , når jeg ikke rigtig har et bestemt "location" i tankerne - for at vandrede lidt rundt så vi kunne finde et godt sted at tage billeder. Det er vidunderligt, at jeg har så mange fantastiske venner, som vil hjælpe mig med min fotografering. Vi havde så sjov med at udforske de "trashy" hjørner og graffiti-fyldte væggene ved Nordhavn, mens vi begge klatrede over rustne hegn for at få den helt rigtige billede. Caroline er sådan en hjertevarmende "happy-go-lucky" person, som man aldrig keder sig med, når tilbringer tid med hende! 


Jeg er færdig med min billedekunst projekt, og jeg har i sinde at vise jer resultatet i morgen. Jeg har også en masse andre vidunderlige billeder af Caroline, som jeg ser virkelig meget frem til, at dele med jer!


May 19, 2014

grayscaleThese are the last pictures from last weeks photo shoot with Frede. I choose to make them black and white, since I felt like it game them quite a nostalgic feeling and it really highlights the beautiful droplets on the first picture. My first street-style shot is now posted on Streets of Denmark and I really hope you would take a look, it's a very inspiring street-style blog, posting picture of the wonderful well-dressed people in Denmark.

Dansk
Her er de sidste billeder fra sidste uges foto-shoot med Frede. Jeg valgte at lave billederne i sort/hvid, da jeg føler at det giver dem en form for nostalagi over sig, desuden viser det rigtig tydeligt de smukke regndråber på det første billede. Mit aller første street-style billede er nu postet på bloggen Streets of Denmark, og jeg håber virkelig at i vil tage et kig forbi. Det er en inspirerende street-style blog, som indeholder en masse billeder af en masse vidunderligt vel-klædte mennesker i Danmark. 

May 18, 2014

street style


I'm so excited for this! The weather was just perfect, a bit gray and not to much sunlight. The temperature perfect as well, not to cold for my hands to freeze off and people to be wearing heavy winter jackets. Last week was my very first time shooting street style; class was starting late and I'd been spending my night at m's place - he live a bit farther away from me, so we have to commute an hour or so to be together - so I decided that I would spent time before class wandering around in Copenhagen, to find some strangers and take their picture. I've been communicating a bit back and forth with a blog called Streets of Denmark, about becoming their new street-style photographer and I'd therefore promised to send them a few shots.

Next week I'm going to Copenhagen to shoot even more strangers for a Arts-class project with the theme "people". I'm looking forward to share the result with you!

Dansk
Vejret var helt perfekt, en smule gråt uden for meget sollys, også temperaturen var vidunderlig, ikke så koldt, at det frøs mine hænder af, og heller ikke koldt nok til at folk havde kæmpe, tunge, vinterjakker på. I sidste uge tog jeg mine første street style billeder; Jeg skulle ikke i skole før kl. 12.00 og jeg havde brugt natten hos m - han bor en time eller sådan noget væk fra mig, så vi bliver nødt til at pendle lidt frem og tilbage, når vi skal være sammen -  jeg besluttede mig derfor for, at jeg ville bruge tiden på at vandre lidt rundt omkring København, for at finde nogle fremmede jeg kunne tage et billede af. Jeg har kommunikeret lidt frem og tilbage med en blog kaldet Streets of Denmark, omkring muligheden for at blive deres nye street-style fotograf, og jeg havde derfor lovet, at sende nogle billeder.

I næste uge, tager jeg til København igen, for at tage billeder af endnu flere fremmede, til et billedekunst-projekt med emnet "mennesker". Jeg glæder mig til at dele resultatet med jer!

May 16, 2014

blissful springMore pictures from yesterdays shoot with Frede

Dansk
Flere billeder fra gårsdagens fotoshoot med Frede 

May 15, 2014

nordhavn

As i mentioned in a previous post, I went fishing with m last weekend, here are a few portraits I spontaneously shoot of him, on our way out to the fishing spot. I'm keeping myself busy lately, and I've got so many exciting plans for the next couple of weeks. I'll be keeping my camera close, and my blogging-spirit up!

Dansk
Her er nogle portrætter, som jeg spontant tog af m da vi var ude og fiske sidste weekend. Jeg holder mig selv travlt beskæftiget på det seneste, og jeg har så mange spænende planer for de næste par uger. Jeg holder mit kamera tæt, og min blogge-ånd oppe!

May 14, 2014

rainy dayRainy days are so wonderful, the rain are pouring down making the world cleaner and the air fresher. I spent my day with lovely Frede, we spontaneously decided to make a fotoshoot out of it and it was great! Her lovely spirit and wonderful cheering personality always makes me happy, hours spent laughing and talking about everything which strikes our minds. We make a good team, Frede and I, and I guess that's part of why I like these pictures so much. I've got a lot of pictures in store for you from this shoot, and I'm so looking forward to share them with you!

Dansk
Regnvejrs dage er så vidunderlige, regnen strømmer ned; gør verdenen renere og luften friskere. Jeg brugte min dag med skønne Frede, spontat besluttede vi os for at gøre vores tid sammen til et fotoshoot og det var SÅ fedt! Hendes vidunderlige personlighed og fantastiske glade personlighed gør mig altid så glad - Vi bruger timer på at snakke om alt, der krydser vores tanker. Vi udgør et godt team, Frede og jeg, og jeg på en måde, at det er derfor jeg elsker de her billeder så meget. Jeg har mange billeder i ærmet fra det her fotoshoot, som jeg glæder mig rigtig meget til at dele med jer over det næste stykke tid!

May 12, 2014

and so we went fishingYesterday we decided to grap the fishing pole and go fishing. The weather was shifting but nice, the ocean was calm and sometimes the sun managed to break through the clouds. Ever since Thursday I've spent every single day in front of my computer alternately blogging and studying, only leaving the apartment to work, and I must admit that the loneliness slowly was beginning to creep in on me. Luckily m decided that he would defy his hangover (he had spent his Saturday celebrating his cousins wedding) and be together with me ( )

Dansk
I går besluttede vi os for at gribe fiskestangen og tage en tur ud og fiske. Vejret var skiftende men dejligt, havet var rolig og noglegange lykkedes det solen, at slippe sine stråler igennem det ellers tykke lag af skyer. Lige siden i torsdags har jeg kun forladt lejligheden for at arbejde, ellers har jeg brugt hver dag på skiftevis at blogge og studerer, og jeg må indrømme at ensomheden langsomt var begyndt at snige sig ind på mig. Heldigvis valgte m at trodse sine tømmermænd (han havde brugt sin Lørdag på at fejre sin kusines bryllup) for at være sammen med mig. ( )

May 10, 2014

sneak peak: Queen Bees


I've got a lot going on lately, and yet I still find myself with a whole lot of blogging-spirit. I've recently joined a blog called Queen Bees. It's a danish lifestyle and fashion blog - with English translation, so to those of you who're not from Denmark, don't hesitate to stop by! - owned by eight lovely ladies (myself included). We're blogging within the themes; Home, Beauty, Fashion and Food, each of us girls posting a new post every day. My day is Sunday, and  this Sunday I'm planning to tell you a little bit about my favorite accessories. Hope you'll take a look, I promise you, we won't disappoint!

Dansk
Der sker meget i mit liv fortiden, og alligevel føler jeg, at jeg har et stort overskud til at blogge. Jeg er fornyligt blevet medlem af en blog kaldet Queen Bees. Det er en dansk livsstils- og mode blog, ejet af syv lækre damer (her i blandt mig selv). Vi blogger inden for temaerne; Bolig, Skønhed, Mode og Mad, hver dag kommer der et nyt indlæg op fra en af os. Min dag er søndag, og nu på søndag har jeg planlagt, at fortælle jer lidt omkring mine yndlings accessories. Håber i kigger forbi, jeg lover jer, at vi ikke skuffer!

May 9, 2014

love☮nature“I'd rather have roses on my table than diamonds on my neck.” 
― Emma Goldman

May 6, 2014

the perks of springI would be lying if I said, that spring is my favorite time of the year, cause to be honest I still think it's a few degrees to cold for me - But even though I can't wear shorts and sandals every day, there's still a lot to love about spring; happier days and magical nights, birds chirping from above us, love travelling with the wind, tenderly striking our cheeks each time we smile or laugh, the lovely earthy scent of rain after a downpour, everything is so beautiful.

I just invested in a 50mm f/1.8 lens for my camera, and I'm really looking forward to receive it.. I'm intending on shooting lots of pictures this spring. I mean, why not take advantages of everything being so bright and "floraly"? 

Dansk
Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at forår er min yndlingsfortid. For at være ærlig, så synes jeg stadig at det er en årstid, som liiige er et par grader for kold til mig - Men selvom jeg ikke kan have shorts og sandaler på hver dag, er der stadig meget at elske ved foråret; gladere dage og magiske nætter, pippende fugle som sidder på grenene over os, kærlighed der ømt strejfer vores kinder hver gang vi smiler eller griner, den dejlige jordslåede duft af regn, efter et kæmpe regnskyl. Alt er så smukt.


Jeg har lige invisteret i et 50mm f/1.8 objektiv for mit kamera, og jeg glæder mig helt vildt til at modtage det.. Min plan er at tage en masse billeder det her forår. Jeg mener, hvorfor ikke tage fordel af, at alt er så lyst of blomstret?

May 5, 2014

bare feet and saltwaterSolveig just gotten her drivers licence and we decided to celebrate by driving to the sea to eat dinner. The weather was great - the hungry waves were licking the pale shore and silently roaring to the sound of our laughter as we were kicking, dancing and running in the cold sand. I live for moment like these, not caring about anything but the fact that there's fresh air in my lungs and a bubbly feeling in my stomach. We ended our evening at my place with lots of candy and a crabby (but at times funny) movie. 

Dansk
Solveig havde lige fået sit kørekort, så vi besluttede os for, at fejre det med en tur til vandet. Vejret var vidunderligt. Jeg lever for tidspunkter som disse, hvor man ikke tænker på andet end det faktum at der er frisk luft i mine lunger og en bobblende følelse i min mave. Vi endte aftenen hjemme hos mig, hvor vi så en til tider sjov film og spiste en hel del slik. Blogroll

Followers