hopeless✈wanderer

Feb 6, 2014

 
The snow has almost left me, but the cold isn’t even close to disappear. Everything seems grey and muddy, even my shoes which were once black. Sometimes the sun blesses me with heartwarming light, seconds later the light is gone, and the world gets back to being grey as grey can be. I wanted to bring in color to these pictures, but only in a very minimalistic way. Nothing huge just a reminder, that the world has more to offer. Everything isn’t always big leafless bushes and thorns.

Dansk
Sneen har næsten forladt mig, men kulden er ikke engang tæt på at forsvinde. Alt synes gråt og mudret, selv mine sko, der engang var sorte. Sommetider velsigner solen mig med noget hjertevarmende lys, sekunder senere er lyset væk, og verden vender tilbage til at være så grå som grå kan være. Jeg ønskede at bringe farve ind i disse billeder, men på en meget minimalistisk måde. Intet stort blot en påmindelse om, at verden har mere at byde på. Alt er ikke altid store bladløse buske og torne.
 


Feb 5, 2014

copenlost
These were from yesterday, when I got Copenlost in Copenhagen. I found myself wandering around between these curry-yellow houses, and I can assure you; it took quite a huge amount of courage to shoot pictures like these in public.

Damsk
Disse var fra i går, da "blev væk"  i København. Jeg fandt mig selv vandrende rundt mellem disse karry-gule huse, og jeg kan forsikre dig; det tog en enorm mængde af mod,  at skyde billeder som disse i offentligheden.


Feb 1, 2014

bowler hat


My lovely friend Patricia and I, had fun shooting these Pictures yesterday. We were just fooling around, trying to be creative, and this was my result.
I've got a lot of pictures up my sleeve, from yesterday, and I'm really looking forward to share them with you! Please check out Patricia's blog

Dansk
Min dejlige ven Patricia og jeg havde det sjovt med at skyde disse billeder i går. Vi fjollede bare lidt rundt, mens vi forsøgte at være kreative, og dette var så mit resultat. 

Blogroll

Followers